Image
Image


Risk Management
EBS Nr. 1.1.2

Metodikkurs som vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsplanering, utveckling, säkerhet, har rollen som projektledare eller facilitator, ansvarar för kontinuitetsplanering och förbättringsarbete eller andra områden där arbete med risker och hot är centralt.

Kursen har en praktisk inriktning där deltagarna får lära sig att tillämpa olika modeller och verktyg anpassat efter syfte och ändamål.

Kurslängd: 1 dag
Förkunskaper: Grunderna i projektmetodik alt. EBS Nr. 1.1
Målgrupp: Projektledare, projektdeltagare, projektplanerare
Kurstillfällen: Kursen hålls på avrop. Max 8 deltagare per kurstillfälle.

Dag 1

  • Hot & Riskanalys – teorier & modeller
  • Identifiering av risker & hot
  • Värdering av risker & hot
  • Hantering av risker & hot

För att få mer information om de utbildningar vi har att erbjuda, klicka på passande länk till höger.