Image
Image


Tids- och Kostnadsstyrning
EBS Nr. 1.1.3

Metodikkurs som baseras på modeller enligt PMI och IPMA.

Kursen vänder sig till dig som behärskar grunderna i projektmetodik och vill kunna använda avancerade tillämpningar för tids- och kostnadsstyrning. Du kommer att lära dig förstå och förklara osäkerheten i projekt samt att använda praktiska metoder för tids- och kostnadsuppskattning.

Kurslängd: 1 dag
Förkunskaper: Grunderna i projektmetodik alt. EBS Nr. 1.1
Målgrupp: Projektledare, projektdeltagare, projektplanerare
Kurstillfällen: Kursen hålls på avrop. Max 8 deltagare per kurstillfälle.

Dag 1

  • Grundprinciper
  • Planering av Tid och Kostnad
  • Analys av status
  • Prognos

För att få mer information om de utbildningar vi har att erbjuda, klicka på passande länk till höger.