Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos SL har bidragit till bland annat:

Implementering av planeringsrutiner och analysmetoder för planering.

Framtagning av rapporteringsmallar och tidsplaner.