Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos ABB har bidragit till bland annat:

Utveckling och implementering av metoder och verktyg för planering och styrning av resurser

Utveckling och implementering av mätmetoder för kontroll och styrning av måluppfyllelse

Resurser och kompetens för planering och styrning av specifika projekt