Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos ELTEL har bidragit till bland annat:

Implementering av planeringsrutiner och analysmetoder för planering och styrning.

Framtagning av rapporteringsmall och tidsplaner.