Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos Forsmark har bidragit till bland annat:

Utveckling och implementering av rutiner och analysmetoder för planering och styrning av flera projekt samt övrig projektverksamhet.

Utveckling och implementering av mätmetoder för kontroll och styrning av måluppfyllelse i flera projekt samt övrig projektverksamhet.