Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos Mälarenergi har bidragit till bland annat:

Utveckling och implementering av metoder och verktyg för planering och styrning av resurser.

Utveckling och implementering av mätmetoder för kontroll och styrning av måluppfyllelse.

Resurser och kompetens för planering och styrning av specifika projekt.