Image
Image


Planning & Logistic AB:s engagemang hos Westinghouse har bidragit till bland annat:

Utveckling och implementering av rutiner och analysmetoder för planering och styrning av projektet.

Utveckling och implementering av mätmetoder för kontroll och styrning av måluppfyllelse.

Resurser och kompetens för planering och styrning av specifika projekt.