Image
Image

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning är en av de viktiga delarna i ett projekt. Projektet skall följa de fastställda ramarna för att kunna uppnå ett förväntat resultat. I alla projekt är strävan mot att nå hög kvalitet en självklarhet.

Att styra kvalitet handlar om att arbeta för att leverera till rätt plats, rätt kostnad och i rätt tid. Dessa tre framgångsfaktorer ska alltid beaktas i arbetet med kvalitet. Det ska finnas samordning och styrning av alla kvalitetspåverkande aktiviteter så att önskad kvalitet kan uppnås. En stor del av arbetet med kvalitet ska läggas på förebyggande åtgärder så att avvikelser kan upptäckas i ett tidigt skede av projektet.

På Planning & Logistic AB har vi kundanpassade metoder och verktyg som kommer att hjälpa dig med kvalitetsstyrningsarbetet i dina projekt och verksamheter. Våra erfarna projektingenjörer ger dig den support och det stöd som du behöver för att tidigt upptäcka kvalitets- och ambitionsglidningar.

Strategierna för kvalitetsstyrningen kundanpassas för att öka kontrollen över mål, arbete och prestation. Med vår hjälp kommer du att upptäcka hur mycket kvaliteten bidrar till att öka projektets framgång.