Image
Image

Processtyrning

Processtyrning är en viktig del i projektarbetet och det ger ett ökat värde för alla parter.

Att skapa strukturer och genomtänkta återkommande arbetssätt leder till ett effektivt projektarbete. Detta bidrar till att övergripande mål kan uppnås inom de tids – och resursramar som satts upp.

Planning & Logistic AB har de metoder och verktyg som krävs för att identifiera och kartlägga processer så att största effektivitet i projektet uppnås. Vi tar fram kundanpassade strukturer och arbetssätt som ger inblick och förbättrar styrningen av projektets processer.