Image
Image

Projektstyrning

Projektstyrning ger dig den kontroll du behöver för att se de förändringar av hot och risker som ständigt sker i projektet. Det gäller att ha metoder och verktyg för att identifiera dessa förändringar så snart de uppstår för att underbygga ett proaktivt handlande och därigenom vända dessa hot/risker till möjligheter.

Genom att ha en tydligt förankrad och bra genomarbetad plan som visar vägen, samt att ständigt arbeta med uppföljning och analys av framdriften, står man väl rustad när projektet ställs inför olika avgörande situationer.

Inom Planning & Logistic AB använder vi oss av beprövade metoder och verktyg för att tillgodose dessa krav. När ni anlitar Planning & Logistic AB får ni mångårig erfarenhet med tillämpning utav dessa metoder/verktyg i komplexa projekt. De metoder och verktyg som vi tillämpar har ingen begränsning avseende typ av projekt och vi är vana vid att projektanpassning kan vara nödvändigt. På så sätt genomgår våra metoder och verktyg en ständig förbättring och utveckling.

Hos våra kunder har vi en bred samverkan med stort engagemang i syfte att hela tiden tillämpa och utveckla våra metoder och verktyg till gagn för det enskilda projektet såväl som projektverksamheten i sin helhet.