Image
Image

Riskhantering

Riskhantering och hantering av osäkerheter handlar om att analysera och om möjligt eliminera hot inom och utom projektet. Hot kan vara allt från tagna strategiska beslut, till sådant man inte styr över.

Vissa hot kan inte projektet leva med, utan åtgärder måste vidtas för att eliminera eller minimera riskerna och osäkerheterna. Genom att jobba strukturerat med riskhantering och osäkerhetsanalyser identifierar man inte bara hot och osäkerheter, utan också möjligheter till effektivisering, kostnads- och tidsbesparingar.

Vi på Planning & Logistic AB har lång och bred erfarenhet av att arbeta med osäkerheter och riskhantering, vi har utarbetade metoder och verktyg för att stötta våra kunder i sin projektverksamhet, allt för att slippa gå på minor som kan undvikas med bra risknavigering.