Image
Image

Tid- och resursstyrning

Tid- och resursstyrning är mycket viktiga komponenter inom projektstyrning. Vi på Planning & Logistic AB hjälper dagligen våra kunder att i alla projektlägen besvara denna viktiga fråga!

Det är viktigt för oss på Planning & Logistic AB att vi anpassar våra metoder efter olika kunders verksamhet, behov och krav. Flaskhalsar, kritiska resurser samt projektets förmåga att uppfylla uppsatta tidsramar är några exempel på vad vi på Planning & Logistic AB kan hjälpa Er att analysera, allt efter just Era behov. Den signalbild som växer fram ur analyserna ger Er möjlighet att fatta proaktiva beslut avseende tid och resurser, vilket är ett av många viktiga framgångskriterier för ett projekt.

På Planning & Logistic AB arbetar vi framgångsrikt med tid- och resursstyrning i ett flertal stora projekt inom framförallt energisektorn, men vi ser inga begränsningar i inom vilka områden vår metodik avseende tid- och resursstyrning kan tillämpas.