TJÄNSTER

Planning & Logistic AB förfogar över kunnande, erfarenhet, verktyg och metoder. Detta möjliggör kvalificerad analys och styrning av projektets alla delar anpassat till våra kunders verksamhet.

Genom användning av våra verktyg, metoder och kunskap kan ett framgångsrikt resultat garanteras.

PoL-PROJLEDN_boxbakgrund-03
Vi arbetar med utgångspunkt från metodiken enligt PMI/IPMA med anpassning till våra kunders behov och projektmodell. Våra metoder och verktyg har ingen begränsning avseende typ av projekt. På så sätt genomgår dessa en ständig förbättring och utveckling.
PoL-TIDSO_boxbakgrund-03
Vår mångåriga erfarenhet av metoder och verktyg kan identifiera och analysera kritiska aktiviteter, kritiska resurser och projektets förmåga att uppfylla uppsatta tidsramar. Det ger förutsättningar för proaktiva beslut avseende tid och resurser.
PoL-EKONOMIS_boxbakgrund-03
I de flesta projekt har ekonomin en styrande och viktig roll. Projektet förväntas följa budget och ha kontroll på förändringar av leveransgränser och marginalglidningar. Vi har lång erfarenhet av metoder och verktyg för ekonomistyrning i projekt.
PoL-KVALITETS_boxbakgrund-03
Kundanpassade metoder och verktyg hjälper våra kunder med kvalitetsstyrningen i deras projekt och verksamheter. Det ökar kontrollen över mål, arbete och prestation.
PoL-RISKH_boxbakgrund-03
Vi har lång och bred erfarenhet av att hantera osäkerheter och risker i projekt. Vi arbetar med riskhantering och osäkerhetsanalyser som även identifierar möjligheter till effektivisering i form av kostnads- och tidsbesparingar.
PoL-PROcessStyrn_boxbakgrund-03
Våra kundanpassade strukturer och arbetssätt ger inblick och förbättrar styrningen av projektets processer. Detta leder till ett effektivt projektarbete vilket gör att målen i tids - och resursramar kan nås.