UTBILDNINGAR

Vi erbjuder professionella metodik- och verktygskurser inom området projektstyrning.

Kontakta oss för att boka någon av våra kurser.

METODIKKURSER
PROJEKTLEDNING OCH PROJEKTSTYRNING
Kursen ger dig grunderna för att planera och styra både enkla och komplexa projekt.
Målet är att du efter kursen skall kunna metodikerna kring att förbereda, genomföra och avsluta ett projekt.
EARNED VALUE MANAGEMENT
Kursen lär dig mer om de avancerade tillämpningar som finns för att visa och analysera resultat och framdrift i ett projekt.
Målet är att du efter kursen ska förstå termer och begrepp samt kunna förklara resultaten och framdriften i ett projekt med hjälp av nyckeltal. Du skall kunna använda praktiska metoder för beräkning av resultatvärden.
TIDS- OCH KOSTNADSTYRNING
Kursen vänder sig till dig som behärskar grunderna i projektmetodik och vill lära dig mer avancerade tillämpningar för tids- och kostnadsstyrning.
Målet är att du efter kursen ska ha förståelse för och kunna förklara osäkerheten i projekt samt kunna använda praktiska metoder för tids- och kostnadsuppskattning för aktiviteterna i ett projekt.
RISK
MANAGEMENT
Kursen har en praktisk inriktning där du får lära dig tillämpning av olika modeller och verktyg för riskhantering anpassat efter syfte och ändamål. Målet är att du efter kursen ska ha goda kunskaper i ämnet riskanalys och riskhantering. Du får även den kunskap som krävs för att själv kunna planera och genomföra workshops för riskhantering och förbättringsarbete.
VERKTYGSKURSER
INTRODUKTION PLANERINGSVERKTYG
Kursen vänder sig till dig som vill få grunderna i planering samt en presentation av olika planeringsverktyg som marknaden har att erbjuda. Du får kunskapen som krävs för att du ska kunna göra rätt val av verktyg för dina behov.
MICROSOFT PROJECT
Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i projektstyrningsverktyget MS Project.
Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.
PRIMAVERA P6
Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i projektstyrningsverktyget Primavera P6.
Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.